Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı

Öğretim Programı

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı
Tezli İngilizce Yüksek Lisans Programı

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; K=Dersin Kredisi; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi
Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; C=Credits in Turkish System; ECTS= European Credit Transfer System

1. Yarıyıl / 1st Semester

Kodu / Code

Ders Adı / Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/

ECTS

Durum/

Status

INST 5000

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Scientific Research Techniques and Publication Ethics

3

0

0

6

Zorunlu

Required

PLPT 8101

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı I

MSc Thesis Supervision I

0

1

0

1

Zorunlu

Required

PLPT 8103

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I

MSc Specialised Field Course I

3

0

0

5

Zorunlu

Required

PLPT 8105

Seminer I

Seminar I

0

2

0

3

Zorunlu

Required

 

Seçmeli Ders

Elective Course

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

 

Seçmeli Ders

Elective Course

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

 

Seçmeli Ders

Elective Course

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

 

TOPLAM / TOTAL

 

 

9

30

 

 

2. Yarıyıl / 2nd Semester

Kodu / Code

Ders Adı / Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/

ECTS

Durum/

Status

PLPT 8202

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı II

MSc Thesis Supervision II

0

1

0

1

Zorunlu

Required

PLPT 8204

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II

MSc Specialised Field Course II

3

0

0

5

Zorunlu

Required

PLPT 8206

Seminer II

Seminar II

0

2

0

4

Zorunlu

Required

 

Seçmeli Ders

Elective Course

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

 

Seçmeli Ders

Elective Course

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

 

Seçmeli Ders

Elective Course

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

 

Seçmeli Ders

Elective Course

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

 

TOPLAM / TOTAL

 

 

12

30

 

 

3. Yarıyıl / 3rd Semester

Kodu / Code

Ders Adı / Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/

ECTS

Durum/

Status

PLPT 8301

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı III

MSc Thesis Supervision III

0

1

0

25

Zorunlu

Required

PLPT 8303

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi III

MSc Specialised Field Course III

3

0

0

5

Zorunlu

Required

 

TOPLAM / TOTAL

 

 

0

30

 

 

4. Yarıyıl / 4th Semester

Kodu / Code

Ders Adı / Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/

ECTS

Durum/

Status

PLPT 8402

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı IV

MSc Thesis Supervision IV

0

1

0

25

Zorunlu

Required

PLPT 8404

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi IV

MSc Specialised Field Course IV

3

0

0

5

Zorunlu

Required

 

TOPLAM / TOTAL

 

 

0

30

 

 

Seçmeli Dersler / Elective Courses

Kodu / Code

Ders Adı / Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/

ECTS

Durum/

Status

PLPT 8501

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları

Good Agricultural Practices in Plant Production

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8502

Bitkisel Üretimde Organik Tarım

Organic Agriculture in Plant Production

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8503

Kültür Sebzeleri

Culture Vegetables

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8504

Serada Sebze Yetiştiriciliği

Vegetable Growing in the Greenhouse

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8505

Sebzelerde Tohum Üretimi

Vegetable Seed Production

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8506

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu

Control and Certification of Seeds

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8507

Tohum Fizyolojisi

Seed Physiology

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8508

Tohum Teknolojisi

Seed Technology

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8509

Bitki Biyokimyası

Plant Biochemistry

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8510

Bitki Hücre ve Doku Kültürleri

Plant Cell and Tissue Culture

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT8512

Bitki Islahı

Plant Breeding

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8517

Biyopestisitler

Biopesticides

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8520

Tarımsal Sulama Teknikleri

Agricultural Irrigation Techniques

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8521

Agroekolojik Modelleme

Agroecological Modelling

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8522

Hassas Tarım

Precision Agriculture

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8523

Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği

Agricultural Meteorology and Climate Change

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8524

Bitki Besleme

Plant Nutrition

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8525

Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı

Meadow-Pasture Management and Breeding

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8526

Tarla Bitkileri Depolama Teknikleri

Field Crops Storage Techniques

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8527

Yem Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı

Forage Crops Growing and Breeding

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8528

Bitkisel Üretimde Hastalık ve Zararlı Yönetimi

Disease and Pest Management in Plant Production

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8529

Araştırma ve Deneme Metotları

Research and Trial Methods

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

PLPT 8530

Biyogiderim Teknolojisi

Bioremediation Technology

3

0

3

5

Seçmeli

Elective

 


 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı
Tezli Türkçe Yüksek Lisans Programı

1. Yarıyıl

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Durum

 ENST 5000

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

0

6

Zorunlu

BIUT 8101

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı I

0

1

0

1

Zorunlu

BIUT 8103

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi I

3

0

0

5

Zorunlu

BIUT 8105

Seminer I

0

2

0

3

Zorunlu

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Seçmeli

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Seçmeli

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Seçmeli

 

TOPLAM

 

 

9

30

 

 

2. Yarıyıl

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Durum

BIUT 8202

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı II

0

1

0

1

Zorunlu

BIUT 8204

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi II

3

0

0

5

Zorunlu

BIUT 8206

Seminer II

0

2

0

4

Zorunlu

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Seçmeli

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Seçmeli

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Seçmeli

 

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Seçmeli

 

TOPLAM

 

 

12

30

 

 

3. Yarıyıl

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Durum

BIUT 8301

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı III

0

1

0

25

Zorunlu

BIUT 8303

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi III

3

0

0

5

Zorunlu

 

TOPLAM

 

 

0

30

 

 

4. Yarıyıl

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Durum

BIUT 8402

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı IV

0

1

0

25

Zorunlu

BIUT 8404

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi IV

3

0

0

5

Zorunlu

 

TOPLAM

 

 

0

30

 

 

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Durum

BIUT 8501

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8502

Bitkisel Üretimde Organik Tarım

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8503

Kültür Sebzeleri

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8504

Serada Sebze Yetiştiriciliği

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8505

Sebzelerde Tohum Üretimi

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8506

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8507

Tohum Fizyolojisi

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8508

Tohum Teknolojisi

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8509

Bitki Biyokimyası

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8510

Bitki Hücre ve Doku Kültürleri

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT8512

Bitki Islahı

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8517

Biyopestisitler

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8520

Tarımsal Sulama Teknikleri

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8521

Agroekolojik Modelleme

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8522

Hassas Tarım

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8523

Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8524

Bitki Besleme

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8525

Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8526

Tarla Bitkileri Depolama Teknikleri

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8527

Yem Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8528

Bitkisel Üretimde Hastalık ve Zararlı Yönetimi

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8529

Araştırma ve Deneme Metotları

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8530

Biyogiderim Teknolojisi

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8531

Bitkilerde Stres Fizyolojisi

3

0

3

5

Seçmeli

BIUT 8532

Bitki İnsan İlişkileri

3

0

3

5

Seçmeli

 

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati;

K=Dersin Yerel Kredisi; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi