Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü bünyesinde yer alan Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu biyoteknoloji alanında uzman, uluslarası faaliyetler yürütebilecek, özgüveni yüksek girişimci bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde, Biyoteknoloji alanında araştırma faaliyetleri, endüstri ve akademide oldukça önemli bir boyuttadır. Biyoteknoloji disiplinler arası bir alandır ve hücre, doku biyolojisi, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra çeşitli mühendislik dallarını kullanarak yeni teknolojiler üretmektedir.

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans programı,

  • Biyoteknoloji kuramı ve genetik, tarımsal biyoteknoloji, nano-biyoteknoloji gibi araştırmaları anlamayı,
  • Biyoteknoloji alanında mevcut sanayi uygulamalarını öğrenmeyi,
  • Deneysel çalışma, bilimsel veri analizi, yazma ve iletişim, etik kurallar ve etkin iş birliği yapma konularında deneyim kazanmayı sağlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Sündüs ERBAŞ ÇAKMAK
Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı