FBE 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için yatay geçiş başvuruları 23 Ağustos 2021 - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların, Başvuru Formunu doldurup ıslak imzalı olarak ve formda belirtilen evraklarla birlikte şahsen veya posta ile Enstitü Sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile başvuru yapılması durumunda belgelerin fotokopileri gönderilebilir, ancak kesin kayıt sırasında söz konusu belgelerin asıllarının görülmesi zorunludur. Belgelerin asıllarının olmaması veya önceden gönderilen kopyalarla uyuşmaması durumunda adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Postada yaşanacak gecikme ve kayıplardan Enstitümüz sorumlu değildir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü” başlıklı 15’inci maddesi şu şekildedir:

MADDE 15 - (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik/sanatta yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir. Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir. Ders muafiyetleri ilgili EABD’nin kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağlanır.”

Başvurular

:

23 Ağustos 2021 - 3 Eylül 2021

Sonuçların İlanı

:

17 Eylül 2021 Saat: 18:00 itibaren FBE web sayfasından duyurulacaktır.

Kayıt Tarihi

:

20 - 24 Eylül 2021 Saat: 10:00 - 17:00 arasında

(İstenen belgelerin asıllarının kayıt esnasında ibrazı gerekmektedir)

Eğitime Başlama

:

4 Ekim 2021

 

Program

Yarıyılı

Kurum İçi

Kurumlar Arası

Bilgisayar Mühendisliği Tezli (YL) (İngilizce)

Güz

2

2

Bilgisayar Mühendisliği Tezli (YL) (Türkçe)

Güz

2

2

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli (YL) (İngilizce)

Güz

2

2

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli (YL) (Türkçe)

Güz

2

2

Biyoteknoloji Tezli (YL) (İngilizce)

Güz

2

2

Biyoteknoloji Tezli (YL) (Türkçe)

Güz

2

2

Endüstri Mühendisliği Tezli (YL) (İngilizce)

Güz

2

2

Endüstri Mühendisliği Tezli (YL) (Türkçe)

Güz

2

2

Gıda Mühendisliği Tezli (YL) (İngilizce)

Güz

2

2

Gıda Mühendisliği Tezli (YL) (Türkçe)

Güz

2

2

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Tezli (YL) (İngilizce)

Güz

2

2

Biyoteknoloji (DR) (İngilizce)

Güz

2

2

 


Yatay Geçiş Başvuru Formu Eki indir