Başvuru ve Kayıt

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans programlarına öğrenci alınacaktır.
 

Programlara ilişkin detaylar, başvuru koşulları, yeterlik şartları, gerekli evraklar ve başvuru takvimi ekte verilmiştir.
 

Tüm adayların 2 Aralık 2019 Pazartesi - 20 Ocak 2020 Pazartesi tarihleri arasında (mesai gün ve saatlerinde, saat 17:00’ye kadar) Fen Bilimleri Enstitüsü web adresinde (fbe.gidatarim.edu.tr) / (http://forms.gidatarim.edu.tr/fbe/) yer alan Başvuru Formunu doldurup kaydetmesi ve pdf çıktısını ıslak imzalı olarak ekte belirtilen evraklarla birlikte şahsen veya posta ile Enstitü Sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile başvuru yapılması durumunda belgelerin fotokopileri gönderilebilir, ancak kesin kayıt sırasında söz konusu belgelerin asıllarının görülmesi zorunludur. Belgelerin asıllarının olmaması veya önceden gönderilen kopyalarla uyuşmaması durumunda adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Postada yaşanacak gecikme ve kayıplardan Enstitümüz sorumlu değildir.
 

Adaylar ilgili dönem için yalnızca bir bilim dalına başvurabilir.