Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

KGTÜ Bilgisayar MühendisliğiBilgisayar Mühendisliği hızlı gelişen ve değişen bir disiplin olup bu alanda çalışanlar kendilerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir. Yeni gibi görülen konular birkaç sene içerisinde eski konulara dönüşebilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programımızda öğrencilerimize en yeni konuları vermeye çalışmaktayız. Bu sayede öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliği alanında kendilerini güncel tutabileceklerdir.

Lisansüstü programımızda bizler "Bilgiyi ürüne dönüştüren" bilgili, yüksek nitelikli ve yaratıcı mühendisler  yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, varolan ürünlerin de fonksiyonlarının ve verimliliklerinin arttırılması sağlanabilecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Arda SÖYLEV
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı