Enstitü Yönetim Kurulu

  • Prof. Dr. Sencer BUZRUL (Enstitü Müdürü)
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülcihan GÜLSEREN (Enstitü Müdür Yardımcısı)
  • Doç. Dr. Kıvanç BİLECEN (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Erinç BAHÇEGÜL (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Metin Burak ALTINOKLU (Üye)