Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Hakkımızda

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Üniversitemizin temel kuruluş amaçlarından bir tanesi ürüne odaklı araştırma geliştirme yapmaktır. Bilindiği gibi, Ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi olan üniversite-sanayi işbirliğinin yeterince sağlanamaması, yapılan araştırmaların üretime dönüşememesine sebep olmaktadır. Üniversitemiz özellikle gıda ve tarım alanlarında ürün geliştirme üzerine odaklanarak Ülkemiz gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında açılmış bulunan İngilizce-Tezli, Türkçe Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının yanı sıra 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı başında Türkçe Doktora programımızı da başlatmış bulunuyoruz. Bu lisansüstü programlarının açılmasının temel amaçları:
  • İmalat ve/veya hizmet sistemlerinin tasarımı, planlanması ve denetimi, iyileştirme ve sürdürülebilirlik etkinliklerinde; sistem analizi ve sorunların teşhisi, problemlerin modellenerek tanımlanması, alternatif çözümlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve seçilen çözümlerin uygulanması aşamalarına değer katan,
  • Sistem yaklaşımıyla kurum ve işletmelerde değişim yönetimine katkı veren,
  • Yönetişim becerileri ile paydaşların etkin katılımını sağlama ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenme nitelikleriyle disiplinler-arası takımlarda yer alan,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, teknolojideki gelişmeleri izleyen ve edindiği bilgi birikimini iş hayatına aktaran,
Gıda, tarım, lojistik ve diğer alanlarda kaynakların etkin kullanımını sağlayan, etkin ve verimli çalışan sistemler kuran ve geliştiren, alanlarında uzmanlaşmış, lisansüstü çalışmalarını tamamlamış Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerimiz titizlikle hazırlanmış derslerin yanı sıra, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini, Tezsiz programda Bitirme projelerini yürütürken ABH bünyesindeki işletmelerin somut sorunlarını öncelikle ele alacaklardır.