Enstitü Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SAYGIN Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Ezgi AYTAÇ Enstitü Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Elif UYSAL Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Gülcihan GÜLSEREN Üye
Doç. Dr. Hale İnci ÖZTÜRK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ETLİOĞLU Üye