Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sencer BUZRUL Enstitü Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AYTAÇ Enstitü Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Hasan Basri ÖKSÜZ Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gülcihan GÜLSEREN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Metin Burak ALTINOKLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hale İnci ÖZTÜRK Üye