Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Gonca Bilge ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Sencer Buzrul, İspanya’da Gerçekleştirilen Proje Toplantılarına Katıldı

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Gonca Bilge ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Sencer Buzrul, İspanya’da Gerçekleştirilen Proje Toplantılarına Katıldı Anadolu Birlik Holding şirketlerinden PANAGRO A.Ş.’nin partnerleri arasında yer aldığı ve üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gonca Bilge ve Prof. Dr. Sencer Buzrul’un danışmanlık yaptığı “Akdeniz KOBİ’leri için Sütçülük İnovasyonu” (DAINME-SME) isimli Avrupa Birliği destekli projenin toplantıları İspanya’da gerçekleştirildi.

Girona’daki toplantıda proje koordinatörü IRTA’nın sunumlarının ardından öğretim üyelerimizin de katılımıyla IRTA tesislerine teknik gezi düzenlenmiştir. Madrid’deki toplantılarda ise her bir proje partneri projenin 24. ayı itibariyle gerçekleştirmiş oldukları iş paketlerini sunmuş ve idari komite toplantısı yapılmıştır.