Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Hakkımızda

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Nanoteknoloji, maddenin atomik ve moleküler düzeyde kullanılarak endüstriyel amaçlar için kullanılmasını içermektedir. Malzeme Bilimi ise yeni malzemelerin (maddelerin) tasarımı, elde edilmesini ya da keşfedilmesini amaçlayan bilim dalıdır. Bu lisansüstü program ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin (KGTÜ) misyonu ve vizyonu çerçevesinde, interdisipliner bir dal olan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında ileri teknoloji kullanılarak eğitim, öğretim ve uygulama faaliyetleri ile alanında yetkin, uluslararası faaliyetler yürütebilecek, özgüveni yüksek bireylerin yetiştirilmesidir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimine başlamış olan KGTÜ’de Ar-Ge faaliyetlerinin mümkün olan en kısa sürede başlayabilmesi için tüm imkânlar seferber edilmiştir. Bu bağlamda kampüs alanında kurulan “Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi” (KİTARGEM) ve yeni üniversite binası Ar-Ge faaliyetleri için hazır hale gelmiştir. Lisans eğitimi ile aynı anda Biyoteknoloji yüksek lisans programı da açılmış ve halen faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu bölüm ile birlikte tamamlayıcı rol oynamaktadır. Disiplinlerarası olan bu programda Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi, Biyomühendislik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gıda Mühendisliği alanlarında çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.