Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı

Hakkımızda

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı’nda; tezli İngilizce yüksek lisans programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında, tezli Türkçe yüksek lisans programı ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılmıştır.
Bu lisansüstü programların açılmasının temel amaçları:
 • Bitkisel üretim ve teknolojileri kapsamındaki bilimsel alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip,
 • İlgili teknolojik alanlardaki güncel gelişmeleri takip ederek hayata geçirebilecek,
 • Bitkisel üretimin farklı aşamalarında karşılaşılan problemleri çözmek için analitik değerlendirme yapabilen ve çözüm odaklı uygulamaları en kısa yoldan pratiğe aktarabilen,
 • Özgüveni yüksek, girişimci ve mesleki etik kurallara bağlı örnek bireyler yetiştirmektir.
 • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı’nda, hem tezli Türkçe hem de tezli İngilizce programlarda aşağıdaki bilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir:
 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Koruma
 • Tarla Bitkileri
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ziraat Fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden ve ayrıca Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültelerinin Bitkisel Üretim ya da Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümlerinden mezun olanlar, YÖK’ün ilgili mevzuatı ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde giriş sınavında başarılı olanlar, ilgili yüksek lisans programına doğrudan öğrenci olarak kabul edilmektedir. Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerden; Ziraat ya da Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden farklı bir bölümden mezun olanlar 12 kredi (20 AKTS) ve diğer alanlardan (örneğin Biyoloji, Kimya, Eczacılık vd.) mezun olanlar 18 kredi (30 AKTS) olmak üzere programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık derslerini tamamlamak zorundadır.

Her bir yüksek lisans programındaki öğrenciler, öğrenimleri boyunca toplam en az 21 kredi (120 AKTS) tutarında ders ile Anabilim Dalının diğer kredisiz derslerini almak koşuluyla, iki semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. Tezli Türkçe ya da tezli İngilizce yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans diploması verilir.

Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Anabilim Dalı Başkan V.