Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

Hakkımızda

Günümüz küresel rekabet ortamında, hızla değişen pazar ortamı, buna bağlı olarak ortaya çıkan müşteri istek ve beklentileri, öte yandan gelişen teknoloji, mevcut ürün ya da hizmetlere ikame olabilecek ürünlerin çok daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi ihtiyacını doğurmuştur. İşletmelerin pazarda etkili olabilmeleri için bilgi ve teknolojiyi daha etkin kullanmaları gerekmektedir; burada ise işletme yöneticilerine önemli görevler düşmektedir.

İşletme yöneticileri, farklı fonksiyonlarda ve departmanlarda önemli görevler üstlenmekle birlikte bu fonksiyonların stratejik önemi de sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin her birine göre farklılık arz etmektedir. Küreselleşme ve yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda yöneticilerin başarıları uygulayacakları strateji ve politikalara bağlıdır. Bu başarının sağlanabilmesinde işletme biliminden referanslara ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu bilim dallarıyla uğraşanların ilgili bilgilere, belgelere, resim ve diğer dokümanlara ulaşabilmeleri ve bunları değerlendirebilmeleri İşletme Bilimi disiplini içinde eğitim almalarıyla mümkündür. Zira işletme, yönetim-organizasyon, üretim-pazarlama ve muhasebe-finans departmanlarında karar merciinde bulunacak, işletme içi ve dışı ilişkilerde temsil yetkisi olan kişilerin doğru karar vermelerinde gerekli bilgi ve tecrübeyi sunacaktır.