Formlar


209 Tez-Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu Eki indir
209 Danışman Atama Formu Eki indir
209 Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi Eki indir
209 Doktora Tez Önerisi Hazırlama Formu Eki indir
209 Doktora Tez Savunma Jüri Önerisi Formu Eki indir
209 Doktora Yeterlik Komitesi Önerisi Formu Eki indir
209 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi Eki indir
209 Eş Danışman Dilekçesi Eki indir
209 Katılım Listesi Eki indir
209 Seminer Değerlendirme Tutanağı Eki indir
209 Seminer Programı Eki indir
209 Seminer Sunumu Duyurusu Eki indir
209 Tez Değerlendirme Kişisel Rapor Eki indir
209 Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı Eki indir
209 Tez Erişim Kısıtlama Dilekçesi Eki indir
209 Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu Eki indir
209 Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı Eki indir
209 Tez Önerisi Savunma Tutanağı Eki indir
209 Tez Savunma Jüri Önerisi Eki indir
209 Tez Savunması Duyurusu Eki indir
209 Tezli Tez Konusu Hazırlama Eki indir
209 Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği İstem Dilekçesi Eki indir
209 Tezsiz Dönem Projesi Değerlendirme Eki indir
209 Tezsiz Dönem Projesi Programı Eki indir
209 Tezsiz Dönem Projesi Sunumu Duyurusu Eki indir
209 Tezsiz Dönem Projesi Tutanağı Eki indir
209 Tezsiz-Tezli Geçiş Formu Eki indir
209 Yatay Geçiş Başvuru Formu Eki indir
209 Yeterlik Sınavı Tutanağı Eki indir