Akademik Personel

Prof.Dr. Sencer BUZRUL

Doktora: Proses Mühendisliği, Bordeaux Üniversitesi / Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma alanları: Öngörücü gıda mikrobiyolojisi, Isıl ve ısıl olmayan (yüksek durgun-sıvı basınç, yüksek basınç karbon dioksit) işlemler

 

Prof.Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL

Doktora: Moleküler Biyoloji ve Biyokimya, University of Leeds
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma alanları: Mikrobiyal Biyoteknoloji, Fungal moleküler genetik, Endüstriyel enzim genetiği ve üretimi

 

Prof.Dr. Durmuş Tayyar ŞEN

Doktora: İş Etüdü ve Ergonomi, Birmingham Üniversitesi
Yüksek Lisans: İş Etüdü ve Ergonomi, Birmingham Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: İş Etüdü, Ergonomi, İş Zekâsı, Yönetim Destek Sistemleri, Verimlilik, İş Kazaları İnceleme Yöntemleri, Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler

Prof.Dr. H. Özkan SİVRİTEPE

Doktora: Bahçe Bitkileri (Bath Üniversitesi - İngiltere)
Yüksek Lisans: Bahçe Bitkileri (Uludağ Üniversitesi)
Lisans: Bahçe Bitkileri (Uludağ Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Tohum fizyolojisi ve teknolojisi, Sebzelerde tohum üretimi ve muhafazası, Açıkta ve serada sebze yetiştiriciliği, Çevre dostu üretim teknikleri (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları)

Prof.Dr. Atalay SÖKMEN

Doktora: Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji (Sheffield University)
Yüksek Lisans: Biyoloji (Cumhuriyet Üniversitesi)
Lisans: Biyoloji (Hacettepe Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Bitki Biyoteknolojisi, doku ve hücre kültürleriyle ekonomik değeri olan sekonder metabolitlerin üretimi, geofitlerin mikroçoğaltımı, odunsu bitkilerin mikroçoğaltımı, uçucu yağların ve bitki ekstraktlarının biyolojik aktivite testleri (antikrobiyal, antiosidant,antineoplastik)

Doç.Dr. Kıvanç BİLECEN

Doktora: Mikrobiyoloji ve Çevresel Toksikoloji (California University Santa Cruz)
Yüksek Lisans: Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik (Sabancı Üniversitesi)
Lisans: Biyoloji (ODTU)

Çalışma Alanları: Moleküler mikrobiyoloji, Moleküler diyagnostik, Yeni nesil DNA dizileme, Moleküler genetik, Biyolojik mimari, Biyolojik harç

Doç.Dr. Ali KILIÇ

Doktora: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Lisans: Sistem Mühendisliği, Milli Savunma Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal ve Sektörel İnovasyon Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Ar-Ge Yönetimi, İnovasyon Sistemleri ve Girişimcilik, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi, Savunma ve Tarım Teknolojileri, Teknoloji İzleme ve İstihbaratı, Teknoloji Yol Haritaları, Teknoloji Tahmin ve Öngörü Çalışmaları.  

 

Doç.Dr. Kasım ÖZTOPRAK

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Bilgisayar Ağları, Siber Güvenlik, İletişim Güvenliği, Büyük Veri İşleme, Modelleme, Bilgisayar Donanımı
 

Doç.Dr. Mahmut Deniz YILMAZ

Doktora: Twente Üniversitesi
Yüksek Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Organik Kimya (Organic Chemistry), Supramoleküler Kimya (Supramolecular Chemistry), Malzeme ve Polimer Kimyası (Materials and Polymer Chemistry), Nanobilim (Nanoscience)
 

Dr.Öğr.Üyesi Levent AKSOY

Doktora: İktisat, City University of New York
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi

Çalışma Alanları: Afet Lojistiği, Elektrikli Araçlar, Teknoloji Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi Ezgi AYTAÇ

Doktora: Kimya Bölümü / Analitik Kimya Anabilim Dalı (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Yüksek Lisanssız Doğrudan Doktora
Lisans: Kimya Bölümü (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Kromatografik ayırma, izolasyon ve yapı tayini GC/MS, HPLC, LC/MS, TLC, HP-TLC, Süperkiritik Akışkan Ekstraksiyonu (SFC), Kolon Kromatografisi,Biyoaktif Bileşenlerin Kromatografik Analizi,Antioksidan Aktivite,Katı Faz Ekstraksiyonu ve Uygulamaları,Atomik Spektroskopi,Hayvan Deneyleri (mice, sıçan)
 

Dr.Öğr.Üyesi Erinç BAHÇEGÜL

Doktora: Biyoteknoloji (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Kimya Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Çalışma ve ilgi alanları: Biyobozunur plastikler, Biyorafineriler, Lignoselülozik tarımsal atıklar, Selülozik etanol, İyonik, sıvılar, Biyokütle önişlemleri
 

Dr.Öğr.Üyesi Gonca BİLGE

Doktora: Gıda Mühendisliği (Hacettepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyomühendislik (Hacettepe Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Hacettepe Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Spektroskopik Yöntemler, Gıda Analizleri, Biyosensörler, Yüzey Modifikasyonu, Yüzey Karakterizasyonu

Dr.Öğr.Üyesi Beyzanur ÇAYIR ERVURAL

Doktora: Endüstri Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek lisans: Endüstri Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Çalışma Alanları: Yöneylem araştırması uygulamaları, Veri analitiği, Karar verme, Optimizasyon, Sezgisel yöntemler, Zaman serileri analizi, Uzman tahminleme, Enerji kaynak planlaması, Sürdürülebilirlik.

Dr.Öğr.Üyesi Sündüs ERBAŞ ÇAKMAK

Doktora: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (Boğaziçi Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Moleküler Makinalar, Supramoleküler Kimya, Supramoleküler Katalizörler, Moleküler Mantık Kapıları, Aktifleştirilebilir Fotodinamik Terapi Ajanları

Dr.Öğr.Üyesi Ayça GEDİKOĞLU

Doktora: Gıda Bilimi, University of Missouri-Columbia
Yüksek Lisans: Gıda Bilimi, University of Missouri-Columbia
Lisans: Gıda Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Et bilimi, Gıda kimyası, Gıda mikrobiyolojisi, Gıda oksidasyonu, Raf ömrü, Yeni ürün geliştirme, HACCP
 

Dr.Öğr.Üyesi Gülcihan GÜLSEREN

Doktora: Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (Osaka Üniversitesi)
Lisans: Kimya (Bilkent Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Kimyasal Biyoloji, Biyomalzemeler, Yapay Kataliz, Enzimler, Rejeneratif Tıp, Biyoteknoloji, Nano Yapılar

Dr.Öğr.Üyesi Nurgül KITIR ŞEN

Doktora: Biyoteknoloji (Yeditepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (Yeditepe Üniversitesi)
Lisans: Ziraat Mühendisliği (Ankara Üniversitesi)

Çalışma Alanları: PGPR, Hümik Asitin Biyoteknolojik Üretimi, Atık ve Atık Su Yönetimi ve Fertigasyon Sistemleri, Alternatif Enerji Sistemleri- Biyogaz Üretimi, Gübre ve Biyolojik Gübre, Sürdürülebilir ve Organik Tarım, Bitki Biyoteknolojisi, Doku Kültürü, Biyolojik Mücadele, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarımda Karbon Emisyon Hesaplama ve Azaltma Metodolojileri

Dr.Öğr.Üyesi Kübra Sultan ÖZDEMİR

Doktora: Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: Gıda işleme prosesleri, Biyoaktif bileşenlerin enkapsülasyonu, Gıdalarda ısıl işlem kontaminantları ve azaltma stratejileri, Meyve ve sebzelerin raf ömrünün uzatılması
 

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Ali SARIKAYA

Doktora: Kara Harp Okulu / Harekat Araştırması
Yüksek Lisans: Kara Harp Okulu / Harekat Araştırması
Lisans:  Kara Harp Okulu / Sistem Mühendisliği

Çalışma Alanları: Tedarik zincir ağı, stok planlama ve sezgisel teknikler.
 

Dr.Öğr.Üyesi Deniz SEZLEV BİLECEN

Doktora: Biyoteknoloji Ortadoğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Biyolojik Bilimler Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Biyoloji  Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: İlaç salım sistemleri, ilaç enkapsülasyonu ve hedefleme, RNA interferans (RNAi), biyomalzemeler, polimerler

Misafir Akademik Personel

Prof.Dr. Nuray SİVRİTEPE

Doktora: Bahçe Bitkileri (Uludağ Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bahçe Bitkileri (Uludağ Üniversitesi)
Lisans: Bahçe Bitkileri (Uludağ Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Bitki fizyolojisi, Bitkilerde stres fizyolojisi, Bağ yetiştirme ve ıslahı, Genetik kaynakların muhafazası, Bitki doku kültürü teknikleri, Bitki insan ilişkileri, Bahçe kültürleri ile terapi, Çevre dostu üretim teknikleri (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları)
 

Dr.Öğr.Üyesi Orhan GERDAN

Doktora: Endüstri Mühendisliği / Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği / Gazi Üniversitesi
Lisans: Sistem Mühendisliği / Kara Harp Okulu

Çalışma Alanları: Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol, Stok Teorisi.