Müdürün Mesajı

Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine 2016 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak başlayan enstitülerimiz 04.08.2023 tarihinde 32269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7477 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında toplanmıştır. Enstitümüzde 4 doktora, 17 tezli yüksek lisans, 5 tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, yeterli teorik ve pratik bilgilere sahip, etik değerlere bağlı, sorun çözebilen, iş birliği ile çalışabilen, ürettiği özgün bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunabilen donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde mezun olduktan sonra kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarında profesyoneller olarak kariyerlerine devam edebilecekleri gibi; yükseköğretim kurumlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme potansiyeli olan bilim insanları olarak çalışabilmektedirler.

Çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kullanan, tecrübeli ve güçlü akademik kadromuz ile; lisans eğitimini tamamlayarak alanında uzmanlaşmak isteyen tüm öğrencileri KGTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne davet ediyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SAYGIN