Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Bilimsel Hazırlık

Bilimsel Hazırlık Programı, önerilen doktora programını başarı ile tamamlama konusunda sorun yaşayabilecek öğrencilerin alt yapı eksikliklerini gidermek üzere tasarlanmıştır. Programa kabul sırasında uygulanacak olan yazılı ve sözlü sınavlarda öğrencinin sergilediği performans esas alınarak Bilimsel Hazırlık Programının gerekliliği belirlenecektir. Bilimsel Hazırlık Programını tamamlaması istenen öğrenciler, programa şartlı kabul edilmiş olur.

Bilimsel Hazırlık Programı, öğrencinin mezun olduğu lisans/yüksek lisans programında aldığı derslere bağlı olarak, en az 6 krediden (2 lisans/yüksek lisans dersi) oluşur. Bilimsel Hazırlık Programı için azami süre 1 yıldır (2 yarıyıl). Bilimsel Hazırlık Programı, Biyoteknoloji ABD Başkanlığının uygun gördüğü derslerden oluşur. Lisans hazırlık derslerinden en az CC, yüksek lisans hazırlık derslerinden en az CB notu alan ve hazırlık not ortalaması en az 2.50/4.00 olan öğrenciler başarılı sayılır ve doktora programına devam etmeye hazır kabul edilirler. Bilimsel hazırlık sırasında alınan dersler doktora programının ders yüküne sayılamaz.