Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Doktora Programları

Biyoteknoloji Doktora Programı (İngilizce)

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla seçmeli ders, seminer ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla seçmeli ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur.

Öğrenci Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı’nda adı ve içeriği verilen İngilizce seçmeli derslerden alabilecektir.

Lisans derecesi ile veya yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken dersler aşağıdaki gibidir. ELECTIVE (SEÇMELİ) olarak belirtilen dersler dışında tabloda yer alan dersler zorunludur. Öğrenciler zorunlu olarak belirtilen INST 5001 dersine eşdeğer bir dersi daha önce almış olmaları halinde enstitünün uygun bulması durumunda bu derslerin yerine seçmeli olarak aldıkları derslerle kredilerini tamamlayabilirler. PhD Tez Danışmanlığı ve Uzmanlık Alan Dersleri öğrenci programa kabul edilir edilmez eklenecektir. Öğrenciler başarılı bulunması halinde her dönem sonu ‘P’ notu alacak, mezun olduğu dönem sonunda ise bu not dersten başarılı olarak geçtiğini gösterir ‘S’ notu ile değiştirilecektir. Öğrenci ilk eğitim-öğretim döneminde Anabilim Dalı Başkanı danışmanlığında olacak, sonrasında tez danışmanının sorumluluğunda eğitim ve araştırmalarını yürütecektir.  Bütünleşik doktora programında asgari 10 dönemde tamamlanması planlanan programın toplam minimum AKTS’si 300 olacaktır. Yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktorasını tamamlayan öğrenciler asgari 8 dönemde ve 240 AKTS ile programı tamamlayabileceklerdir.

Biyoteknoloji Alanları

Biyoteknoloji Doktora Yeterlik Sınavı Bilgilendirme

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin alması gereken dersler ve kredi toplamları:

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; K=Dersin Kredisi; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi
Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; C=Credits in Turkish System; ECTS= European Credit Transfer System

Semester/
Dönem

Course Code/

Ders Kodu

Course Name/

Ders Adı

T/T

P/U

C/K

ECTS/
AKTS

Course Number/
Ders Sayısı

Status/
Durum

       1

BIOT 9801

PhD Thesis Supervision I/PhD Tez Danışmanlığı I

0

1

0

1

        

           1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9011

Specialized Field Course I/Uzmanlık Alan Dersi I

3

0

0

1

 

           1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9101

Seminar in Biotechnology I/Biyoteknoloji Semineri I

0

2

0

2

 

1

Compulsory/
Zorunlu

INST 5001

Scientific Research Techniques and  Publication Ethics/Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

0

6

 

 

 

1

Compulsory/
Zorunlu

 

ELECTIVES/SEÇMELİLER

3

0

3

5

4

Elective/
Seçmeli

2

BIOT 9802

PhD Thesis Supervision II/PhD Tez Danışmanlığı II

0

1

0

1

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9012

Specialized Field Course II /Uzmanlık Alan Dersi II

0

3

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9102

Seminar in Biotechnology II/ Biyoteknoloji Semineri II

0

2

0

6

 

1

Compulsory/
Zorunlu

 

ELECTIVES/SEÇMELİLER

3

0

3

5

4

Elective/
Seçmeli

3

BIOT 9803

PhD Thesis Supervision III/PhD Tez Danışmanlığı III

0

1

0

7

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9013

Specialized Field Course III/Uzmanlık Alan Dersi III

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

 

ELECTIVE/SEÇMELİ

3

0

3

5

 

            4

 Elective/
Seçmeli

4

BIOT 9804

PhD Thesis Supervision IV/PhD Tez Danışmanlığı IV

0

1

0

17

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9014

Specialized Field Course IV/Uzmanlık Alan Dersi IV

0

3

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

 

ELECTIVES/SEÇMELİLER

3

0

3

5

2

Elective/
Seçmeli  

5

BIOT 9805

PhD Thesis Supervision V/PhD Tez Danışmanlığı V

0

1

0

17

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9015

Specialized Field Course V/Uzmanlık Alan Dersi V

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9501

PhD Qualifying Exam/PhD Yeterlilik Sınavı

0

3

0

5

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9502

PhD Thesis Proposal/PhD Tez Önerisi

0

3

0

5

 

1

Compulsory/
Zorunlu

6

BIOT 9806

PhD Thesis Supervision VI/PhD Tez Danışmanlığı VI

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9016

Specialized Field Course VI/Uzmanlık Alan Dersi VI

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

7

BIOT 9807

PhD Thesis Supervision VII/PhD Tez Danışmanlığı VII

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9017

Specialized Field Course VII/Uzmanlık Alan Dersi VII

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

8

BIOT 9808

PhD Thesis Supervision VIII/PhD Tez Danışmanlığı VIII

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9018

Specialized Field Course VIII/Uzmanlık Alan Dersi VIII

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

9

BIOT 9809

PhD Thesis Supervision IX/PhD Tez Danışmanlığı XI

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9019

Specialized Field Course IX/Uzmanlık Alan Dersi IX

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

10

BIOT 9810

PhD Thesis Supervision X/PhD Tez Danışmanlığı X

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9020

BIOT Specialized Field Course X/Uzmanlık Alan Dersi X

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

 

 

TOPLAM

 

 

42

300

 

 


Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin alması gereken dersler ve kredi toplamları:

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; K=Dersin Kredisi; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi
Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; C=Credits in Turkish System; ECTS= European Credit Transfer System

Semester/
Dönem

Course Code/
Ders Kodu

Course Name/
Ders Adı

T/T

P/U

C/K

ECTS/
AKTS

Course Number/
Ders Sayısı

Status/
Durum

       1

BIOT 9811

PhD Thesis Supervision I/PhD Tez Danışmanlığı I

0

1

0

1

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9021

Specialized Field Course I/Uzmanlık Alan Dersi I

3

0

0

1

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9101

Seminar in Biotechnology I/ Biyoteknoloji Semineri I

0

2

0

2

 

1

Compulsory/
Zorunlu

INST 5001

Scientific Research Techniques and  Publication Ethics/Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

0

6

 

 

 

1

Compulsory/
Zorunlu

 

ELECTIVES/SEÇMELİLER

3

0

3

5

           4

Elective/
Seçmeli

2

BIOT 9812

PhD Thesis Supervision II/PhD Tez Danışmanlığı II

0

1

0

7

 

1

Compulsory
/Zorunlu

BIOT 9022

Specialized Field Course II/Uzmanlık Alan Dersi II

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9102

Seminar in Biotechnology II/ Biyoteknoloji Semineri II

0

2

0

6

 

1

Compulsory/
Zorunlu

 

ELECTIVES/SEÇMELİLER

3

0

3

5

3

Elective/
Seçmeli

3

BIOT 9813

PhD Thesis Supervision III/PhD Tez Danışmanlığı III

0

1

0

17

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9023

Specialized Field Course III/Uzmanlık Alan Dersi III

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9501

PhD Qualifying Exam/PhD Yeterlilik Sınavı

0

3

0

5

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9502

PhD Thesis Proposal/PhD Tez Önerisi

0

3

0

5

 

1

Compulsory/
Zorunlu

4

BIOT 9814

PhD Thesis Supervision IV/PhD Tez Danışmanlığı IV

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9024

Specialized Field Course IV/Uzmanlık Alan Dersi IV

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

5

 

 

 

 

 

 

BIOT 9815

PhD Thesis Supervision V/PhD Tez Danışmanlığı V

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9025

Specialized Field Course V/Uzmanlık Alan Dersi V

3

0

0

3

 

1

 

Compulsory/
Zorunlu

6

BIOT 9816

PhD Thesis Supervision VI/PhD Tez Danışmanlığı VI

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9026

Specialized Field Course VI/Uzmanlık Alan Dersi VI

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

7

BIOT 9817

PhD Thesis Supervision VII/PhD Tez Danışmanlığı VII

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9027

Specialized Field Course VII/Uzmanlık Alan Dersi VII

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

8

BIOT 9818

PhD Thesis Supervision VIII/PhD Tez Danışmanlığı VIII

0

1

0

27

 

1

Compulsory/
Zorunlu

BIOT 9028

Specialized Field Course VIII/Uzmanlık Alan Dersi VIII

3

0

0

3

 

1

Compulsory/
Zorunlu

 

 

TOPLAM

 

 

21

241