Ekonomi Anabilim Dalı

Hakkımızda

Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nın hedefi iktisat alanında kendini geliştirmeyi hedeflemiş olan kişilere daha çok ekonomi uygulamaları konularında gerekli ön bilgi donanımını kazandırmaktır. Program, iktisat biliminin temelleri üzerinde yoğunlaşarak, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlama amacını taşımaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler, ekonomik kavramları tanıma, ekonomiyi okuma ve anlama becerilerini geliştirme ve ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilme amacı ile oluşturulmuştur.

Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nın hedef grubu Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere ilgi duyan, aynı zamanda çalıştığı kurumda daha etkin bir rol almak isteyen öğrencilerdir. Özel sektör, bürokrasi, bankacılık ve finans kesiminde üst düzey pozisyonlar için kariyer yapmak isteyen öğrencilere gerekli donanımın kazandırılması programın başlıca amacıdır.