Ekonomi Anabilim Dalı

Öğretim Programı

EKONOMİ TEZLİ YL

Programa kabul edilen öğrenciler KGTÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ABD’nda açılan derslerden yedi zorunlu, iki seçmeli ve seminer dersi olmak kaydı ile toplam ders yüklerini tamamlayacaklardır. Alınacak dersler danışmanın onayından geçmek zorundadır.

Öğrencilerin aldıkları dersleri her birinden en az C (2,00) olmak üzere, en az 2,50 genel not ortalaması ile tüm dersleri tamamlamaları gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez konusu seçerek çalışmalarını yapacaklardır.

Tez danışmanının çalışmaları yeterli bulması halinde yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde savunur. Başarılı öğrenciler Program Başkanı ve Enstitü Müdürü’nün de onayı ile KGTÜ-Ekonomi ABD’ndan Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

Gerekli Toplam Kredi:

Yerel Kredi Toplamı: 9 ders x 3 kredi/ders = 27 kredi

AKTS kredisi: (7 ders x 6 AKTS) + (2 seçmeli ders x 6 AKTS) + (seminer 6 AKTS) + (tez 60 AKTS) = 120 AKTS

 

Ders Yükleri:*

  Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler (7 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seçmeli Dersler (2 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seminer

0

6 kredi

Tez

0

30 kredi/ders

*Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda beş derse kadar muafiyet sağlanır.

 

ÖĞRENİM PROGRAMI

1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı***

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8160

Matematiksel İktisat

3

0

3

6

EKON 8211

Mikroekonomi I

3

0

3

6

EKON 8311

Makroekonomi I

3

0

3

6

SBE 8810

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

15

30

*** Seçmeli ders olarak belirtilen dersler dışında programda yer alan tüm dersler zorunludur.

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8150

Temel Ekonometri

3

0

3

6

EKON 8212

Mikroekonomi II

3

0

3

6

EKON 8312

Makroekonomi II

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

SBE 8070

Seminer

3

0

0

6

Toplam

12

30

 

3. ve 4. Yarıyıl (Tez Çalışması)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8090

Yüksek Lisans Tezi

 

 

0

30

Toplam

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

Bölgesel Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8261

Verimlilik ve Etkinlik Analizleri

3

0

3

6

EKON 8610

Kalkınma Ekonomisi

3

0

3

6

EKON 8713

Tarımsal Kooperatifler Hakkında Seçilmiş Konular

3

0

3

6

EKON 8734

Doğal Kaynak Ekonomisi

3

0

3

6

EKON 8750

Çevre Ekonomisi

3

0

3

6

EKON 8754

İklim Değişikliği Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8122

Tarım Politikaları ve Strateji

3

0

3

6

YÖN 8620

Tarım Ekonomisi

3

0

3

6

Finansal Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8158

Finansal Ekonometri

3

0

3

6

EKON 8466

Küreselleşme, Rekabet ve Çalışma İlişkileri

3

0

3

6

EKON 8510

Finansal Ekonomi

3

0

3

6

EKON 8650

Türkiye Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8420

Finans Teorisi

3

0

3

6

YÖN 8430

Sayısal Finans

3

0

3

6

Davranışsal Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8170

Oyun Teorisi

3

0

3

6

EKON 8190

Deneysel Tasarım ve İstatistik

3

0

3

6

EKON 8287

Nöroekonomi ve Karar Teorisi

3

0

3

6

EKON 8291

Davranışsal Ekonomi

3

0

3

6

 


 

EKONOMİ TEZSİZ YL

Programa kabul edilen öğrenciler KGTÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ABD’nda açılan derslerden yedisi zorunlu ve beşi seçmeli olmak kaydı ile toplam ders yüklerini tamamlayacaklardır. Alınacak dersler danışmanın onayından geçmek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez konusu seçerek çalışmalarını yapacaklardır.

Proje danışmanının çalışmalarını yeterli bulması halinde Program Başkanı ve Enstitü Müdürü’nün de onayı ile KGTÜ-Ekonomi ABD’ndan Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

Gerekli Toplam Kredi:

Yerel Kredi Toplamı: 12 ders x 3 kredi/ders = 36 kredi

AKTS kredisi: (12 ders x 6 AKTS) + (proje 30 AKTS) = 102 AKTS

 

Ders Yükleri:*

Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler (7 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seçmeli Dersler (5 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Bitirme Projesi

0

30 kredi

*Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda dört derse kadar muafiyet sağlanır.

 

ÖĞRENİM PROGRAMI

1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı***

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8160

Matematiksel İktisat

3

0

3

6

EKON 8211

Mikroekonomi I

3

0

3

6

EKON 8311

Makroekonomi I

3

0

3

6

SBE 8810

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

18

36

*** Seçmeli ders olarak belirtilen dersler dışında programda yer alan tüm dersler zorunludur.

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8150

Temel Ekonometri

3

0

3

6

EKON 8212

Mikroekonomi II

3

0

3

6

EKON 8312

Makroekonomi II

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

3

0

3

6

Toplam

18

36

 

3. Yarıyıl (Bitirme Projesi)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8080

Bitirme Projesi

 

 

0

30

Toplam

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

Bölgesel Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8261

Verimlilik ve Etkinlik Analizleri

3

0

3

6

EKON 8610

Kalkınma Ekonomisi

3

0

3

6

EKON 8713

Tarımsal Kooperatifler Hakkında Seçilmiş Konular

3

0

3

6

EKON 8734

Doğal Kaynak Ekonomisi

3

0

3

6

EKON 8750

Çevre Ekonomisi

3

0

3

6

EKON 8754

İklim Değişikliği Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8122

Tarım Politikaları ve Strateji

3

0

3

6

YÖN 8620

Tarım Ekonomisi

3

0

3

6

Finansal Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8158

Finansal Ekonometri

3

0

3

6

EKON 8466

Küreselleşme, Rekabet ve Çalışma İlişkileri

3

0

3

6

EKON 8510

Finansal Ekonomi

3

0

3

6

EKON 8650

Türkiye Ekonomisi

3

0

3

6

YÖN 8420

Finans Teorisi

3

0

3

6

YÖN 8430

Sayısal Finans

3

0

3

6

Davranışsal Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

EKON 8170

Oyun Teorisi

3

0

3

6

EKON 8190

Deneysel Tasarım ve İstatistik

3

0

3

6

EKON 8287

Nöroekonomi ve Karar Teorisi

3

0

3

6

EKON 8291

Davranışsal Ekonomi

3

0

3

6

 


EKONOMİ İNGİLİZCE TEZLİ YL

Programa kabul edilen öğrenciler KGTÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ABD’nda açılan derslerden yedi zorunlu, iki seçmeli ve seminer dersi olmak kaydı ile toplam ders yüklerini tamamlayacaklardır. Alınacak dersler danışmanın onayından geçmek zorundadır.

Öğrencilerin aldıkları dersleri her birinden en az C (2,00) olmak üzere, en az 2,50 genel not ortalaması ile tüm dersleri tamamlamaları gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler tez konusu seçerek çalışmalarını yapacaklardır.

Tez danışmanının çalışmaları yeterli bulması halinde yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde savunur. Başarılı öğrenciler Program Başkanı ve Enstitü Müdürü’nün de onayı ile KGTÜ-Ekonomi ABD’ndan Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

 

Gerekli Toplam Kredi:

Yerel Kredi Toplamı: 9 ders x 3 kredi/ders = 27 kredi

AKTS kredisi: (7 ders x 6 AKTS) + (2 seçmeli ders x 6 AKTS) + (seminer 6 AKTS) + (tez 60 AKTS) = 120 AKTS

 

Ders Yükleri:*

      Ders Adı

Yerel Kredi

AKTS

Zorunlu Dersler (7 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seçmeli Dersler (2 adet)

3 kredi/ders

6 kredi/ders

Seminer

0

6 kredi

Tez

0

30 kredi/ders

*Zorunlu derslerin daha önce başka yüksek lisans programlarında başarıyla tamamlanmış olduğunun belgelenmesi durumunda beş derse kadar muafiyet sağlanır.

 

ÖĞRENİM PROGRAMI

1. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı***

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

ECON 8160

Mathematical Economics (Matematiksel İktisat)

3

0

3

6

ECON 8211

Microeconomics I

(Mikroekonomi I)

3

0

3

6

ECON 8311

Macroeconomics I

(Makroekonomi I)

3

0

3

6

ISS 8810

Research Methods and Ethics

(Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği)

3

0

3

6

 

Elective Course

(Seçmeli Ders)

3

0

3

6

Toplam

15

30

*** Seçmeli ders olarak belirtilen dersler dışında programda yer alan tüm dersler zorunludur.

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

ECON 8150

Basic Econometrics

(Temel Ekonometri)

3

0

3

6

ECON 8212

Microeconomics II

(Mikroekonomi II)

3

0

3

6

ECON 8312

Macroeconomics II

(Makroekonomi II)

3

0

3

6

 

Elective Course

(Seçmeli Ders)

3

0

3

6

ISS 8070

Seminar

(Seminer)

3

0

0

6

Toplam

12

30

 

3. ve 4. Yarıyıl (Tez Çalışması)

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

 

T

U

Kredi

AKTS

ECON 8090

Master’s Thesis

(Yüksek Lisans Tezi)

 

 

0

30

Toplam

0

30

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

Bölgesel Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

ECON 8261

Productivity and Efficiency Analyses

(Verimlilik ve Etkinlik Analizleri)

3

0

3

6

ECON 8610

Development Economics

(Kalkınma Ekonomisi)

3

0

3

6

ECON 8713

Selected Subjects on Agricultural Cooperatives

(Tarımsal Kooperatifler Hakkında Seçilmiş Konular)

3

0

3

6

ECON 8734

Natural Resource Economics

(Doğal Kaynak Ekonomisi)

3

0

3

6

ECON 8750

Environmental Economics

(Çevre Ekonomisi)

3

0

3

6

ECON 8754

Climate Change Economics

(İklim Değişikliği Ekonomisi)

3

0

3

6

MAN 8122

Agriculture Policies and Strategy (Tarım Politikaları ve Strateji)

3

0

3

6

MAN 8620

Agricultural Economics

(Tarım Ekonomis)

3

0

3

6

Finansal Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

ECON 8158

Financial Econometrics

(Finansal Ekonometri)

3

0

3

6

ECON 8466

Globalization, Competition and Labour Relations

(Küreselleşme, Rekabet ve Çalışma İlişkileri)

3

0

3

6

ECON 8510

Financial Economics

(Finansal Ekonomi)

3

0

3

6

ECON 8650

Turkish Economy

(Türkiye Ekonomisi)

3

0

3

6

MAN 8420

Theory of Finance

(Finans Teorisi)

3

0

3

6

MAN 8430

Quantitative Finance

(Sayısal Finans)

3

0

3

6

Davranışsal Ekonomi Alanı

T

U

Kredi

AKTS

ECON 8170

Game Theory

(Oyun Teorisi)

3

0

3

6

ECON 8190

Experimental Design and Statistics (Deneysel Tasarım ve İstatistik)

3

0

3

6

ECON 8287

Neuroeconomics and Decision Theory

(Nöroekonomi ve Karar Teorisi)

3

0

3

6

ECON 8291

Behavioral Economics

(Davranışsal Ekonomi)

3

0

3

6