Covid-19 Mazeret Sınavı Duyurusu

(Üniversite Senatosu 04 Şubat 2022 tarih ve 067/05 sayılı kararı)

Covid-19 salgını nedeniyle Covid-19 PCR test sonucu Pozitif çıktığı için izolasyonda veya yakın temaslı olarak karantinada olan lisans ve lisansüstü programına kayıtlı aktif öğrencilerden izolasyonda/karantinada oldukları tarihlerde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimine uygun olarak gerçekleştirilen Güz Dönemi final sınavlarına ve/veya bütünleme sınavlarına giremeyenlerin izolasyon/karantina süresinin tamamlanmasından sonra durumlarını belgeleyerek başvurmaları halinde:

  1. Final sınavına giremedikleri dersin/derslerin mutlaka bütünleme sınavına girmesine,
  2. Final sınavında başarısız olup da bütünlemeye kaldığı dersin/derslerin bütünleme sınavına giremeyenlere,
  3. Final sınavına giremediği dersin/derslerin bütünleme sınavında başarısız olanlarına,

Sınavına giremediği dersin yarıyıl sonu final veya bütünleme sınavlarından yalnızca biri yerine geçecek Covid-19 mazeret sınavı hakkı tanınmasına, söz konusu sınavların ilgili dersin mazeret sınavının akademik birimler tarafından belirlenecek tarihlerde yapılmasına karar verilmiştir.

Bu durumda olan öğrencilerin mazeret sınavı başvuru formu ektedir.

2253 Mazeret Sınavı Başvuru Formu (Lisans) Eki indir
2253 Mazeret Sınavı Başvuru Formu (Lisansüstü) Eki indir