Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Akademik Personel

Doç.Dr. Hale İnci ÖZTÜRK

Doktora: Gıda Mühendisliği (Selçuk Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği (Selçuk Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Selçuk Üniversitesi)

E-posta: inci.ozturk@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Sevil ÇIKRIKCI ERÜNSAL

Doktora: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: sevil.cikrikci@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa