Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programları

Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (İNGİLİZCE)
Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (TÜRKÇE)


Gıda Mühendisliği tezli yüksek lisans eğitim programında (İngilizce/Türkçe) öğrenci toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve kredisiz seminer dersi ile ENST5001 (İngilizce programlar için)/INST5001 (Türkçe program için) kodlu Bilimsel Araştırmalar ve Araştırma Etiği dersini alması gerekmektedir. Gıda Mühendisliği tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamak için seminer ve tez çalışması dahil toplam en az 120 AKTS'lik ders yüklenmek ve bunları başarmak gerekmektedir. Diğer kurallar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.