Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Öğretim Programı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:

1.Yarıyıl/1st Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ECTS

Statüsü/Status

FENG-5001

Bilimsel Araştırmalar ve Araştırma Etiği Scientific Research

Methods and Research Ethics

3

0

0

6

Zorunlu/

Required

FENG-5XXX

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5XXX

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5XXX

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5501

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı I

MSc Thesis Supervision I

0

1

0

1

Zorunlu/

Required

FENG-5301

Seminer I

Seminar I

0

2

0

5

Zorunlu/

Required

FENG-5401

Uzmanlık Alan Dersi I

Specialized Field Course I

3

0

0

3

Zorunlu/

Required

TOTAL

   

9

30

 

2.Yarıyıl/2nd Semester

 

Kodu/Code

Dersin Adı/Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ECTS

Statüsü/Status

FENG-5302

Seminer II

Seminar II

0

2

0

5

Zorunlu/

Required

FENG-5XXX

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5XXX

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5XXX

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5XXX

Seçmeli

Elective

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5402

Uzmanlık Alan Dersi II

Specialized Field Course II

3

0

0

3

Zorunlu/

Required

FENG-5502

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı II

MSc Thesis Supervision II

0

1

0

2

Zorunlu/

Required

TOTAL

   

12

30

 

 

 

 

 

 

 

3.Yarıyıl/3rd Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ECTS

Statüsü/Status

FENG-5403

Uzmanlık Alan Dersi III

Specialized Field Course III

3

0

0

3

Zorunlu/

Required

FENG-5503

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı III

MSc Thesis Supervision III

0

1

0

27

Zorunlu/

Required

TOTAL

   

0

30

 

4.Yarıyıl/4th Semester

Kodu/Code

Dersin Adı/Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ECTS

Statüsü/Status

FENG-5404

Uzmanlık Alan Dersi IV

Specialized Field Course IV

3

0

0

3

Zorunlu/

Required

FENG-5504

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı IV

MSc Thesis Supervision IV

0

1

0

27

Zorunlu/

Required

TOTAL

   

0

30

 

 

Seçmeli Dersler / Elective Courses

Kodu/Code

Dersin Adı/Course Title

T/T

U/P

K/C

AKTS/ECTS

Statüsü/Status

FENG-5201

Gıdalarda Kinetik Modelleme

Kinetic Modelling in Foods

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5202

Enzim Teknolojisi

Enzyme Technology

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5203

Biyoteknolojinin Temelleri

Fundamentals of Biotechnology

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5204

Enzimoloji

Enzymology

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5205

İleri Gıda Kimyası

Advanced Food Chemistry

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5206

Isıl Olmayan Gıda İşleme Yöntemleri

Non-Thermal Food Processing Methods

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5207

İleri Gıda Biyoteknolojisi

Advanced Food Biotechnology

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5208

Öngörücü Gıda Mikrobiyolojisi

Predictive Food Microbiology

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5209

İleri Fermentasyon Teknolojisi

Advanced Fermentation Technology

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5210

Biyoistatistik

Biostatistics

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5211

Fonksiyonel Gıda Ürünü Geliştirme

Functional Food Product Development

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5212

Gıda Güvenliği ve TAKKN (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) İlkeleri

Food Safety and HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) Principles

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5213

Et Bilimi

Meat Science

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5214

Gıdalarda İleri Biyokimyasal Analiz Teknikleri

Advanced Biochemical Analysis of Foods

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5215

Enkapsülasyon Teknolojisi ve Salınım Sistemleri

Encapsulation Technologies and Delivery Systems

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5216

Yeni Gıda Ürünleri Tasarımı ve Geliştirilmesi

New Food Product Design and Development

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5217

İleri Analitik Yöntemler 

Advanced Analytical Methods

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

FENG-5218

Güncel Gıda İşleme Teknikleri

Recent Food Processing Techniques

3

0

3

5

Seçmeli/

Elective

 

 


 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ TÜRKÇE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1.Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

Statü

GMH-5001

Bilimsel Araştırmalar ve Araştırma Etiği

3

0

0

6

Zorunlu

GMH-5xxx

Seçmeli

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5xxx

Seçmeli

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5xxx

Seçmeli

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5501

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı I

0

1

0

1

Zorunlu

GMH-5301

Seminer I

0

2

0

5

Zorunlu

GMH-5401

Uzmanlık Alan Dersi I

3

0

0

3

Zorunlu

Toplam

 

 

9

30

 

2.Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

Statü

GMH-5302

Seminer II

0

2

0

5

Zorunlu

GMH-5xxx

Seçmeli

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5xxx

Seçmeli

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5xxx

Seçmeli

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5xxx

Seçmeli

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5402

Uzmanlık Alan Dersi II

3

0

0

3

Zorunlu

GMH-5502

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı II

0

1

0

2

Zorunlu

TOPLAM

 

 

12

30

 

3.Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

Statü

GMH-5403

Uzmanlık Alan Dersi III

3

0

0

3

Zorunlu

GMH-5503

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı III

0

1

0

27

Zorunlu

TOPLAM

 

 

0

30

 

4.Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

Statü

GMH-5404

Uzmanlık Alan Dersi IV

3

0

0

3

Zorunlu

GMH-5504

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı IV

0

1

0

27

Zorunlu

TOPLAM

 

 

0

30

 

 

SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

AKTS

Statü

GMH-5201

Gıdalarda Kinetik Modelleme

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5202

Enzim Teknolojisi

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5203

Biyoteknolojinin Temelleri

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5204

Enzimoloji

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5205

İleri Gıda Kimyası

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5206

Isıl Olmayan Gıda İşleme Yöntemleri

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5207

İleri Gıda Biyoteknolojisi

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5208

Öngörücü Gıda Mikrobiyolojisi

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5209

İleri Fermentasyon Teknolojisi

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5210

Biyoistatistik

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5211

Fonksiyonel Gıda Ürünü Geliştirme  

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5212

Gıda Güvenliği ve TAKKN (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) İlkeleri

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5213

Et Bilimi

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5214

Gıdalarda İleri Biyokimyasal Analiz Teknikleri

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5215

Enkapsülasyon Teknolojisi ve Salınım Sistemleri

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5216

Yeni Gıda Ürünleri Tasarımı ve Geliştirilmesi

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5217

İleri Analitik Yöntemler 

3

0

3

5

Seçmeli

GMH-5218

Güncel Gıda İşleme Teknikleri

3

0

3

5

Seçmeli