Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İşbirliğinde Hazırlanan “Pandemi Sonrası Yeni Nesil Tarım” Kitabı Yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İşbirliğinde Hazırlanan “Pandemi Sonrası Yeni Nesil Tarım” Kitabı Yayınlandı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan ve editörleri arasında Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe’nin de yer aldığı “Pandemi Sonrası Yeni Nesil Tarım” kitabı yayınlandı.

Bu kitapta her bölüm tek başına incelendiğinde, tarımsal üretim ve tarım teknolojilerinin farklı alanlarında yeni nesil tarım uygulamaları hakkında okuyucuyu bilgilendirmeye yönelik olduğu görülecektir. Ancak, tüm bölümler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, pandemi sonrası yeni nesil tarım olarak adlandırılan stratejinin felsefesi ortaya çıkmaktadır. Kitabın ilk yarısında, ağırlıklı olarak; pandemi dönemi ve sonrasında bitkisel ve hayvansal üretimde sürdürülebilirlik, gıda güvencesi ve gıda güvenliği konuları işlenmiştir. Bu bağlamda, bitkisel üretim teknikleri, bitki besleme, bitki koruma ve hayvansal üretim teknikleri ile gıda sektöründeki gelişmeler incelenmiştir. İkinci yarısında ise; tarımsal sistemlerin analizi ve modellemesi, Tarım 4.0, hassas tarım uygulamaları, tarımsal ürün tedarik zincirinde güncel riskler ve fırsatlar ile pandemi dönemi ve sonrasında tarımsal eğitim değerlendirilmiştir.

Kitapta yer alan on bölüm, her biri konusunda uzman olan bilim insanları tarafından hazırlanmıştır. Kısa bir zaman diliminde, yoğun bir çalışma ve özverinin ürünü olarak bu kitabın oluşmasını sağlayan bölüm yazarlarının her birini ayrı ayrı kutlar, kendilerine yürekten teşekkürlerimizi sunarız. “Pandemi Sonrası Yeni Nesil Tarım” bakış açısıyla, kitabın tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bilim dünyasına katkı sağlamasını dileriz.